Raad stelt profielschets vast voor werving nieuwe burgemeester

In mei heeft Gerrit Jan Gorter aangekondigd op 15 januari 2025 te stoppen als burgemeester van Zeewolde. De gemeenteraad is vervolgens een procedure gestart voor het vinden van een nieuwe burgemeester. In een speciale raadsvergadering op dinsdag 2 juli is de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld.

In deze profielschets staat welke eigenschappen en kwaliteiten de gemeente Zeewolde verwacht van een nieuwe burgemeester. De profielschets is aan de commissaris van de Koning aangeboden. Kandidaten kunnen vanaf donderdag 4 juli een brief sturen aan de commissaris van de Koning.

De procedure voor de benoeming van een burgemeester staat beschreven in de Gemeentewet. Hierin staat onder andere dat de raad uit haar midden een vertrouwenscommissie instelt die de benoeming van de nieuwe burgemeester voorbereidt. Tijdens de bijzondere raadsvergadering stelde de gemeenteraad hiervoor de ‘Verordening vertrouwenscommissie’ vast. In deze verordening zijn de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie vastgelegd. De leden van de vertrouwenscommissie gaan voor de raad op zoek naar een nieuwe burgemeester en bereiden de aanbeveling voor de benoeming door de koning voor. De vertrouwenscommissie doet haar werk in het geheim.

Informele burgemeester

“De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de nieuwe burgemeester past bij Zeewolde en haar inwoners”, vertelt voorzitter van de vertrouwenscommissie Tom Zonneveld (Leefbaar Zeewolde). “Daarom is aan inwoners, ondernemers en organisaties gevraagd om mee te denken over de nieuwe burgemeester. Hierop is veel reactie gekomen en dit heeft bijgedragen aan de profielschets. Zo kwam bijvoorbeeld heel duidelijk naar voren dat Zeewolde een informele burgemeester wil.”

Proces en planning sollicitatieprocedure

Nu de profielschets is vastgesteld, kan de sollicitatieprocedure starten. Van 4 tot en met 25 juli staat de vacature open. Het streven is dat de raad in november de aanbevolen kandidaat bekendmaakt, met als doel dat de nieuwe burgemeester halverwege januari 2025 kan starten.