Oekraïne

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over opvang van Oekraïense vluchtelingen in Harderwijk. Dit overzicht wordt steeds aangevuld met actuele informatie.

Als u terugkeert naar Oekraïne moet u dit atlijd vooraf melden bij de gemeente. Ook als u tijdelijk terugkeert. Bij terugkomst in Nederland moet u zich opnieuw melden. U kunt dit melden bij info@zeewolde.nl.

 • Vluchtelingen die onderdak zoeken in Nederland moeten zich melden bij de Jaarbeurs in de gemeente Utrecht.
 • Adres: Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht. 
 • Vluchtelingen uit Oekraine kunnen daar kort onderdak vinden.
 • Na registratie gaan mensen naar een andere opvangplek, elders in Nederland.

Opvanglocaties in Zeewolde

 • In Zeewolde zijn meerdere locaties beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 
 • Op de meeste opvanglocaties zijn geen kamers/bedden meer beschikbaar.

 • Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen.
 • De persoon die zich inschrijft krijgt dan een burgerservicenummer (BSN).
 • Maak hiervoor een afspraak door te bellen naar het Publiekscentrum via 036-5229522. Wij kunnen u dan verder informeren.

 • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen leefgeld aanvragen bij de gemeente. Dit doet u in het gemeentehuis.
 • De eerste keer moet iedereen van het gezin naar het gemeentehuis komen. Dit geldt ook voor de minderjarige kinderen.
 • Neem ook de identiteitsbewijzen mee van alle gezinsleden.
 • Komt u een volgende keer leefgeld ophalen, dan kan 1 volwassene het leefgeld ophalen voor het hele gezin. Partner en minderjarige kinderen hoeven niet mee naar het gemeentehuis.

In Zeewolde is het basisonderwijs voor Oekraïense kinderen als volgt geregeld:

 • In basisschool de Wetering krijgen kleuters (groep 1 en 2) uit Oekraïne les.
 • In de voormalige Omniumschool/Kiekendief aan de Kortsteel wordt les gegeven aan kinderen uit groep 3 t/m 8 uit Oekraïne.
 • De lessen zijn gericht op het leren van de Nederlandse taal.
 • In de lessen wordt, voor zover mogelijk, online aansluiting gezocht op het Oekraïense onderwijs.
 • Ook wordt gekeken naar het ontwikkelen van verschillende activiteiten gericht op motorische, creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling.

Aanmelden

 • Wilt u een kind uit Oekraïne aanmelden voor onderwijs? Stuur een mail naar taalschoolzeewolde@ante.nl
 • Na aanmelding volgt eerst een intakegesprek.

Onderwijs aan Oekraïense jongeren

Oekraïense jongeren die in Zeewolde wonen kunnen voortgezet onderwijs volgen in Harderwijk. Dit kan bij de Internationale Schakelklas (ISK) in Harderwijk.

 • Oekraïners kunnen zorg krijgen bij een huisarts in Zeewolde.
 • Zij moeten zich eerst aanmelden. Vul het aanmeldformulier (pdf, 238 KB) in en neem het formulier mee naar de huisarts.

Spoedhulp

 • Bij spoed kunnen Oekraïners naar de Huisartsenpost in Harderwijk.
 • Adres: Wethouder Jansenlaan 90 in Harderwijk.
 • Bij levensbedreigende situaties bel altijd 112.