Eén loket

Met 1 muisklik alle informatie over uw omgeving vinden? In 2024 staat die informatie op 1 plek: in het nieuwe omgevingsloket.

Wilt u gaan bouwen, verbouwen of slopen? Een boom kappen? Reclame maken op een bedrijfspand? Of tijdelijk een steiger op de openbare weg plaatsen? Voor de meeste plannen moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Heeft u een plan en wilt u weten of u dit moet melden of een vergunning nodig hebt? Ga dan naar het Omgevingsloket.

In het omgevingsloket kunt u:

  • Zien aan welke regels uw plannen moeten voldoen en of u hiervoor een vergunning nodig heeft.

  • Digitaal een aanvraag of een melding doen.

  • Alle regels van een gebied op een kaart bekijken.

Aan het Omgevingsloket wordt nu nog gewerkt.

Vergunningsaanvraag

Wil u bouwen of verbouwen? Dan hoeft u digitaal nog maar 1 vergunning aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente (soms de provincie of het waterschap) een besluit. Dit is makkelijker en zo is de vergunningaanvraag ook sneller afgehandeld.

Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn zelfs helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

Met elkaar

Nieuw in de Omgevingswet is dat initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor participatie. Participatie is het betrekken van personen voor wie een plan, een initiatief of activiteit gevolgen heeft. Dit wordt onderdeel van de aanvraag van een omgevingsvergunning. In sommige gevallen is participatie verplicht. 

De gemeente is verplicht voor participatie te zorgen bij het opstellen van de omgevingsvisie, omgevingsplan en bij nieuwe plannen. De gemeente geeft aan hoe de samenleving betrokken is en wat de resultaten daarvan zijn. Daarom werken we met elkaar aan een nieuw participatiebeleid voor Zeewolde.