Kortegolf zendstation

  • In de gemeente Zeewolde staat een kortegolf zendstation aan de Juttepeerlaan (buitengebied). Op dit moment is het zendstation niet in gebruik.
  • De zendmasten die op het terrein staan, zijn niet bruikbaar voor Defensie. Ze worden daarom vervangen door nieuwe, kleinere masten met minder vermogen. 
  • Vanaf maart 2020 gaat het Ministerie van Defensie het zendstation klaar maken voor gebruiken voor communicatie tussen schepen en militaire eenheden die op missie zijn.
  • Na de oplevering van de bouw (medio 2021) komt er een proefperiode om de technische effecten van het zendstation te meten.

Afspraken met Defensie

Het opnieuw in gebruik nemen van het zendstation is een project van Defensie. Daarom gaat de gemeente niet over de noodzakelijke vergunningen en handhaving. De gemeente heeft wel een aantal afspraken gemaakt met Defensie.

De afspraken zijn onder andere:

  • Een jaarlijkse monitoringsrapportage met klachten en vragen van omwonenden en de manier waarop Defensie hiermee is omgegaan. Deze rapportage wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;
  • Jaarlijks overleg tussen vertegenwoordigers van Defensie, de gemeente Zeewolde en de direct omwonenden om de stand van zaken door te nemen.