Onderhoud Zeewolde Noord Waterbuurt

De gemeente Zeewolde is gestart met het integraal onderhoud van de wijk Waterbuurt in Zeewolde-Noord. Het gaat om het gebied dat grofweg loopt vanaf de basisscholen De Regenboog en het Wold tot en met de Kuinder.

Enquête en wijkschouwen

  • De inwoners van de wijk zijn bij de voorbereidingen betrokken door o.a. een enquête in het voorjaar van 2019 en wijkschouwen in september 2019.
  • De informatie die op deze wijze is opgehaald bij bewoners uit de buurt is input voor het op te stellen ontwerp.
  • Van beide onderdelen is een rapportage beschikbaar die u kunt inzien en downloaden onder het kopje 'documenten'.

Aanpassingen aan het ontwerp

  • In de afgelopen winter is gewerkt aan een ontwerp. Vanwege de coronamaatregelen hebben we dat niet met bewoners kunnen delen.
  • In het nieuwe ontwerp wordt in deze wijk meer aandacht besteed aan klimaatadaptatie- en duurzaamheidsmaatregelen.
  • Uiteraard delen we de uitkomsten met de bewoners van de wijk wanneer dit weer kan.
  • In het begin van 2021 wordt de draad weer opgepakt!

Documenten

Naar de pagina 'projecten in Zeewolde'