Onderhoud Zeewolde Waterbuurt

De gemeente Zeewolde is gestart met het integraal onderhoud van de wijk Waterbuurt in Zeewolde-Noord. Het gaat om het gebied dat grofweg loopt vanaf de basisscholen De Regenboog en het Wold tot en met de Kuinder.

Definitieve ontwerpen herinrichting Waterbuurt

In het nieuwe ontwerp voor deze wijk is meer aandacht besteed aan klimaatadaptatie- en duurzaamheidsmaatregelen.

Reactienota

In de reactienota (pdf, 245 KB) zijn alle zienswijzen verwerkt met daarbij een reactie van de gemeente.

Globale planning uitvoering onderhoud

Scroll de tabel om meer te zien
Wanneer Actie
4e kwartaal 2021 Verwijderen van bomen die overlast veroorzaken
1e kwartaal 2022 Voorbereiding uitvoering
2e kwartaal 2022 Start uitvoering
Half 2023 Afronden werkzaamheden
Naar de pagina 'projecten in Zeewolde'