Onderhoud Zeewolde Waterbuurt

De gemeente Zeewolde is gestart met het integraal onderhoud van de wijk Waterbuurt in Zeewolde-Noord. Het gaat om het gebied dat grofweg loopt vanaf de basisscholen De Regenboog en het Wold tot en met de Kuinder.

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over de Waterbuurt? Via de onderstaande knop kunt u zich inschrijven.

Inschrijven nieuwsbrief

Planning uitvoering onderhoud

Wanneer Actie
3 oktober 2022 Start werkzaamheden
4e kwartaal 2023 Afronden werkzaamheden

Definitieve ontwerpen herinrichting Waterbuurt

In het nieuwe ontwerp voor deze wijk is meer aandacht besteed aan klimaatadaptatie- en duurzaamheidsmaatregelen.

 • Bomen zijn belangrijk voor de sfeer, het karakter, de leefbaarheid en het klimaat van de wijk en de straat. Bomen kunnen echter ook overlast geven. In het Boombeleidsplan is aangegeven wanneer we maatregelen nemen en wanneer niet.
 • Op de tekening is met symbolen aangegeven welke boom wordt verwijderd, welke blijft staan en waar een boom terug wordt geplaatst.

Redenen om bomen te verwijderen

 • Bij veel bomen die te hoog of te breed zijn, worden maatregelen genomen (bijv. snoeien of verwijderen). Dit geldt bijvoorbeeld voor de bomen langs de Hoornseweg en Lemsterweg.
 • Daarnaast zijn er bomen die slecht groeien omdat ze onvoldoende ondergrondse ruimte hebben om te groeien. De bomen worden dan ziek of drukken de verharding omhoog. Dit is o.a. zichtbaar bij de bomen in de Eem en Laak.
 • Een aantal bomen is “op” omdat deze in een bebouwde omgeving niet zo oud worden (bijv. de kersenbomen langs het fietspad bij de scholen).
 • In het nieuwe plan moet plaatselijk de verharding worden verlaagd vanwege afwatering of door zetting van de bodem. Omdat de aanwezige boomwortels dan moeten worden verwijderd is er grote kans dat de boom omwaait of de boom dood gaat.
 • Ten slotte is ziekte een aanleiding bomen te verwijderen. Veel essen langs de gracht zijn ziek (essentaksterfte). De kans is groot dat veel essen binnen een jaar of vijf afsterven. We kunnen daar op wachten, maar liever doen we dat niet en vervangen nu al de hele boombeplanting. Het is dan mogelijk weer een mooie laan op te bouwen.

Vleermuizen

 • Op verschillende plaatsen blijven bomen staan, die verwijderd zouden mogen worden, vanwege hun lengte. Toch willen we deze laten staan. Dat doen we vanwege sfeer en het klimaat, maar ook voor de vleermuizen.
 • Een aantal straten vormt een belangrijk onderdeel van een verplaatsingsroute voor vleermuizen (Lemsterweg en Hoornseweg). Deze route moet in stand blijven. De grote bomen die blijven staan zijn een belangrijk oriëntatiepunt voor de vleermuizen.
 • Langs de wegen die voor vleermuizen worden gebruikt (Lemsterweg, Hoornseweg en de (Ketel)gracht) worden, als dat mogelijk is, ook zo snel mogelijk weer nieuwe bomen teruggeplaatst (in dezelfde winter waarin ze ook zijn verwijderd). Op andere plekken kan dat langer duren (een winter later).

Nieuwe bomen

 • Bij voorkeur worden nieuwe bomen in een groenperk geplaatst. Dat lukt niet altijd in deze buurt. Om de kans op schade aan het wegdek zo klein mogelijk te houden en om zo gezond mogelijk bomen te krijgen wordt een speciaal grond/steenmengsel aangebracht op de plaatsen waar nieuwe bomen komen.
 • Bij de keuze van de nieuw aan te planten bomen, houden we rekening met de eigenschappen van de bomen. We kiezen zoveel mogelijk voor bomen die relatief weinig overlast veroorzaken. Overlast kunnen we niet helemaal voorkomen (want we willen ook variatie en een groene straat), maar we proberen wel de mate van overlast beperkt te houden. Het is eventueel mogelijk om de bewoners bij de keuze van de aan te planten bomen te betrekken.
 • In de Hoornseweg en Lemsterweg blijven een aantal van de grote bomen behouden. Dit is in overleg met de bewoners van deze straten in het plan verwerkt; het merendeel van de bomen in deze straten worden vervangen voor nieuwe.
 • De bomen langs de Enkhuizerweg en Keteldiep; in het talud naar de gracht worden allemaal verwijderd en vervangen door nieuwe. In de afgelopen maanden is op basis van proeven ontdekt dat deze bomen niet meer veilig zijn. Bovendien hebben veel van de bomen last van essentaksterfte; een ziekte veroorzaakt door een uitheemse schimmel.

De gemeente heeft met bewoners van de Waterbuurt samen gekeken naar de mogelijkheden:

 • De inwoners van de wijk zijn bij de voorbereidingen betrokken door een enquête in het voorjaar van 2019 en wijkschouwen in september 2019.
 • De informatie die op deze wijze is opgehaald bij bewoners uit de buurt is input voor het op te stellen ontwerp.
 • Vervolgens is een reactienota geschreven. Dit is een samenvatting van alle reacties van bewoners samen met de reactie van de gemeente.

Deze rapportages staan niet meer op onze website, maar kunt u teruglezen op Archiefweb.