Onderhoud Zeewolde Waterbuurt

De gemeente Zeewolde is gestart met het integraal onderhoud van de wijk Waterbuurt in Zeewolde-Noord. Het gaat om het gebied dat grofweg loopt vanaf de basisscholen De Regenboog en het Wold tot en met de Kuinder.

Voorlopig ontwerp herinrichting Waterbuurt

In het nieuwe ontwerp wordt in deze wijk meer aandacht besteed aan klimaatadaptatie- en duurzaamheidsmaatregelen.

Globale planning uitvoering onderhoud

Scroll de tabel om meer te zien
Wanneer Actie
Juli 2021 Ter inzage legging voorlopig ontwerp en inloopavonden
3e kwartaal 2021 Opstellen reactienotitie en terugkoppeling naar bewoners
3e kwartaal 2021 Besluitvorming voor college van burgemeester en wethouders over definitief ontwerp
3e en 4e kwartaal 2021 Opstellen bestek, aanbesteding en gunning
4e kwartaal 2021 Verwijderen van overlast veroorzakende bomen
1e kwartaal 2022 Voorbereiding uitvoering
2e kwartaal 2022 Start uitvoering
Half 2023 Afronden werkzaamheden
Naar de pagina 'projecten in Zeewolde'