Renovatie De Meermin

De gemeente Zeewolde gaat een volgende stap te zetten op weg naar de grondige opknapbeurt van welzijnscentrum de Meermin en jongerencentrum de Eclips. Het college van burgemeester en wethouders laat onderzoeken hoe de renovatie het beste gedaan kan worden. Daarbij onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om kerkgebouw Open Haven bij de Meermin te betrekken.

Gecombineerde functie Open Haven en Welzijn

  • De gemeente wil het gebouw Open Haven, naast de kerkelijke functie, ook gaan gebruiken voor welzijns- en culturele activiteiten.
  • Uitgangspunt is dat de drie kerkgenootschappen het gebouw kunnen blijven gebruiken voor diensten, vieringen, ontmoetingen en vergaderingen. Ook zullen welzijns- en culturele activiteiten in het gebouw georganiseerd worden.
  • De ruimte voor activiteiten in het centrum van het dorp wordt hierdoor flink vergroot, waarmee een wens van vele organisaties en inwoners in vervulling gaat.
  • De gemeente onderzoekt daarbij ook de koop van het gebouw.

Planning en proces

Gesprekken

De plannen voor de Meermin en de inzet van Open Haven moeten de komende maanden vorm krijgen. Om een goed beeld te krijgen van de wensen van inwoners, gebruikers en toekomstige gebruikers gaat de gemeente met hen in gesprek. Ook is een burgerpeiling geweest in de zomer 2023.

Werkzaamheden

De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit over de plannen. De werkzaamheden moeten dan nog voorbereid worden. Die gaan na de zomer van 2024 van start.