Veilig Ondernemen Buitengebied

  • De gemeente Zeewolde is in december 2019 gestart met het project Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVO-B).
  • Vanuit de werkgroep wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarin staan de diverse maatregelen en acties.
  • Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar gaby.deruiter@hetccv.nl. Deze nieuwsbrief wordt 1x in de 2 á 3 maanden verstuurd.

Uitkomsten enquête

  • In februari 2020 is een enquête verstuurd onder inwoners en mensen die werkzaam zijn in het buitengebied van gemeente Zeewolde.
  • Hierop heeft 30% de enquête ingevuld.
  • Met de resultaten van de ingevulde enquête en de cijfers van politie, brandweer, Staatsbosbeheer en Liander is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een veiligheidsanalyse opgemaakt.

Verslag onderzoek

Logo CCV
Naar de pagina 'projecten in Zeewolde'