Veilig Ondernemen Buitengebied

  • De gemeente Zeewolde is in december 2019 gestart met het project Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVO-B).
  • Vanuit de werkgroep wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarin staan de diverse maatregelen en acties.
  • Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar gaby.deruiter@hetccv.nl. Deze nieuwsbrief wordt 1x in de 2 á 3 maanden verstuurd.

Uitkomsten enquête

  • In februari 2020 is een enquête verstuurd onder inwoners en mensen die werkzaam zijn in het buitengebied van gemeente Zeewolde.
  • Hierop heeft 30% de enquête ingevuld.
  • Met de resultaten van de ingevulde enquête en de cijfers van politie, brandweer, Staatsbosbeheer en Liander is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een veiligheidsanalyse opgemaakt.
  • Wilt u de resultaten lezen? Stuur een mail naar Gaby de Ruiter.