Proefzwemmen en diplomazwemmen

Proefzwemmen

  • Proefzwemmen bereidt kinderen voor op het diplomazwemmen.
  • De zwemonderwijzer beoordeelt zelf wanneer een leerling mag gaan proefzwemmen.
  • Tijdens de laatste les voor het proefzwemmen krijgt uw kind een briefje mee, als het aan de eisen voldoet. Hierop staat wanneer uw kind verwacht wordt.
  • Het proefzwemmen wordt als een gewone zwemles van uw kaart afgewaardeerd.
  • Het proefzwemmen is op woensdagmiddag om 13.00 uur.

Diplomazwemmen

  • Als het proefzwemmen goed is verlopen, mag uw kind afzwemmen voor het diploma.
  • Het diplomazwemmen is op een zaterdagmorgen om 12.00 uur.
  • Diplomazwemmen kost € 12,00.

Data proefzwemmen en diplomazwemmen

Diploma A*

Proefzwemmen Diplomazwemmen
02-10-2019 05-10-2019
20-11-2019 23-11-2019
11-12-2019 14-12-2019

Diploma B* 

Proefzwemmen Diplomazwemmen
25-09-2019 28-09-2019
13-11-2019 16-11-2019
04-12-2019 07-12-2019

Diploma C*

Proefzwemmen Diplomazwemmen
09-10-2019 12-10-2018
27-11-2019 30-11-2019
18-12-2019 21-12-2019

*Wijzigingen voorbehouden