Proefzwemmen en diplomazwemmen

Extra diplomazwemmen ingelast op zaterdag 13 juli 2019 voor diploma A en diploma B.
Proefzwemmen op woensdag 10 juli 2019 om 13.00 uur!


Proefzwemmen

  • Proefzwemmen bereidt kinderen voor op het diplomazwemmen.
  • De zwemonderwijzer beoordeelt zelf wanneer een leerling mag gaan proefzwemmen.
  • Tijdens de laatste les voor het proefzwemmen krijgt uw kind een briefje mee, als het aan de eisen voldoet. Hierop staat wanneer uw kind verwacht wordt.
  • Het proefzwemmen wordt als een gewone zwemles van uw kaart afgewaardeerd.
  • Het proefzwemmen is op woensdagmiddag om 13.00 uur.

Diplomazwemmen

  • Als het proefzwemmen goed is verlopen, mag uw kind afzwemmen voor het diploma.
  • Het diplomazwemmen is op een zaterdagmorgen om 11.30 uur.
  • Diplomazwemmen kost € 11,70.

Data proefzwemmen en diplomazwemmen

Diploma A*

Proefzwemmen Diplomazwemmen
26-06-2019 29-06-2019
exra 10-07-2019 extra 13-07-2019

Diploma B* 

Proefzwemmen Diplomazwemmen
19-06-2019 22-06-2019
extra 10-07-2019 extra 13-07-2019

Diploma C*

Proefzwemmen Diplomazwemmen
03-07-2019 06-07-2018

*Wijzigingen voorbehouden.