Stap in de Energietransitie (subsidieregeling)

  • Met de subsidieregeling 'Stap in de energietransitie' wil de gemeente ervoor zorgen dat we in Zeewolde minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken en meer energie gaan besparen.
  • Energietransitie betekent eigenlijk energie-overgang. Hiermee bedoelen we dat er in de toekomst zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld olie, kolen en gas).
  • Het gebruik van fossiele brandstoffen kan verminderen door meer duurzame energiebronnen te gebruiken en het energieverbruik te verlagen.
  • Meer informatie? U kunt de folder per e-mail opvragen. U krijgt het pdf-bestand opgestuurd. U kunt de folder ook bij de receptie van het gemeentehuis.