Stap in de Energietransitie (subsidieregeling)

 • Met de subsidieregeling 'Stap in de energietransitie' wil de gemeente ervoor zorgen dat we in Zeewolde minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken en meer energie gaan besparen.
 • Energietransitie betekent eigenlijk energie-overgang. Hiermee bedoelen we dat er in de toekomst zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld olie, kolen en gas).
 • Het gebruik van fossiele brandstoffen kan verminderen door meer duurzame energiebronnen te gebruiken en het energieverbruik te verlagen.
 • Meer informatie? U kunt de folder per e-mail opvragen. U krijgt het pdf-bestand opgestuurd. U kunt de folder ook bij de receptie van het gemeentehuis.

De volgende organisaties kunnen aanspraak maken op subsidies. Ze moeten dan voldoen aan een aantal voorwaarden die hieronder per organisatievorm worden opgesomd.

a. Ondernemingen

 • Bij de onderneming moet het gaan om een activiteit die een onrendabele top heeft.
 • Een subsidieondergrens van € 5.000 met een maximale subsidie van € 25.000 per project, organisatie en kalenderjaar.
 • De initiatiefnemer zorgt dan voor een financiële bijdrage en/of medefinanciering door andere fondsen.
 • De subsidie mag niet meer dan 50% zijn van de totale subsidiabele kosten (na aftrek van de overige subsidies). 

b. Maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, woningbouwcorporaties, sportverenigingen en groepen burgers die zich hebben georganiseerd met rechtspersoon

 • Een subsidieondergrens van € 5.000 met een maximale subsidie van € 25.000 per project, instelling en kalenderjaar, waarbij een geringe eigen financiële inbreng en/of medefinanciering wordt vereist.
 • Deze inbreng mag ook in natura, als dit aannemelijk en aantoonbaar is. 

c. Maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, woningbouwcorporaties, sportverenigingen en groepen burgers die zich hebben georganiseerd met rechtspersoon die gebruik willen maken van de vermenigvuldigingsregeling

 • De genoemde organisaties kunnen gebruik maken van de zogenaamde 'vermenigvuldigingsregeling'.
 • De gemeente geeft de subsidie alleen op basis van een lening die de aanvrager aan gaat bij een kredietverstrekker.
 • Het te lenen bedrag moet minimaal € 75.000 zijn.

Stap 1: Bedenk of uw idee bijdraagt aan de energietransitie. 

Stap 2: Onderzoek hoe u dit idee kunt uitvoeren en maak een berekening van de kosten en opbrengsten. 

Stap 3: Onderzoek of uw plan voldoet aan minstens 4 van de 5 onderstaande eisen: 

 1. Organisaties en inwoners worden geïnformeerd over de energietransitie of er is een duidelijke voorbeeldwerking.
 2. Het plan moet de deelname van de inwoners van Zeewolde aan de energietransitie bevorderen.
 3. Het plan moet bijdragen aan de stimulering van de overgang naar nieuwe duurzame energiebronnen of het moet bijzonder veel energie besparen.
 4. Het plan leidt tot verbetering van de leefomgeving.
 5. Het plan moet innovatief zijn.

Stap 4: Redt u het niet met eigen financiële middelen?  Ga dan op zoek naar financiering.

 • Particulieren kunnen de duurzaamheidslening van de gemeente aanvragen.
 • De gebruikelijke kredietverstrekkers zoals banken kunnen uitkomst bieden.
 • Overheidsorganisaties zoals de provincie, de rijksoverheid en de Europese Unie verstrekken ook subsidies.
 • Crowdfunding kan (deels) worden ingezet om aan de eigen bijdrage te voldoen. Dit kan ook helpen om invulling te geven aan de participatie-eisen (crowdfunding wordt niet beschouwd als verstrekt krediet zoals bedoeld voor subsidie type c).

Heeft u alle stappen genomen voor een energiek idee? Breng uw idee een stap verder en vraag subsidie aan.

Subsidie energietransitie aanvragen