Stap in de Energietransitie (subsidieregeling)

Met de subsidieregeling 'Stap in de energietransitie' wil de gemeente ervoor zorgen dat we in Zeewolde minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken en meer energie gaan besparen. 

Wat wordt bedoeld met 'energietransitie'?

Energietransitie betekent eigenlijk energie-overgang. Hiermee bedoelen we dat er in de toekomst zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld olie, kolen en gas). Het gebruik van fossiele brandstoffen kan verminderen door meer duurzame energiebronnen te gebruiken en het energieverbruik te verlagen.