Transitievisie Warmte

  • De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven noemen we de warmtetransitie.
  • Met de Transitievisie warmte (TVW) maken we duidelijk welke mogelijkheden er in de gemeente zijn.
  • De Transitievisie Warmte geeft een beeld over hoe we denken dat we in Zeewolde het beste van het aardgas af kunnen gaan. Het is de bedoeling om het document iedere 5 jaar aan te passen.
  • Alle informatie over wonen zonder aardgas staat op www.duurzaamzeewolde.nl.
Transitievisie Warmte lezen (pdf, 18 MB)

Reactie geven

  • De Transitie Visie Warmte is door burgemeester en wethouders goedgekeurd en het college legt het plan nu voor aan de gemeenteraad:
  • Op 15 september is de visie in de commissievergadering van de gemeenteraad besproken. Op 29 september stemt de raad hierover.
  • Pas als de gemeenteraad het eens is met de visie gaat de gemeente ermee aan de slag.
  • U kunt aan het begin van een vergadering inspreken en een reactie geven.