Kosten en subsidies

Het uitgangspunt bij aardgasvrij wonen is kostenneutraal op langere termijn. De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met de kosten om aardgasvrij te wonen, en stelt leningen en subsidies beschikbaar. Op deze pagina leest u meer over welke mogelijke kosten u maakt en welke subsidies u kunt aanvragen.

Leningen en subsidies

Het Nationaal warmtefonds biedt financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van huizen en gebouwen. Ze zorgen ervoor dat de besparing op de energierekening groter is dan de rentelast.

De subsidie energiebesparing is onderdeel van investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Sinds 1 januari 2022 krijgt men bij de aanschaf van twee verduurzamingsmaatregelen, isolatie en (hybride) waterpomp, 30% vergoedt.

Met een duurzaamheidslening kunt u tegen aantrekkelijke voorwaarden en lage rente geld lenen om uw woning energiezuinig te maken. U kunt een duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente.

Het Energieloket geeft een overzicht van verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden.

  • De subsidies van Rijksoverheid vindt u op www.rvo.nl.
  • De subsidie- en financieringswijzer helpt u verder welke mogelijkheden er zijn.
  • Denk aan subsidieregeling elektrische auto's, isolatiemaatregelen woningeigenaren, zonneboiler of warmtepomp voor zakelijke gebruikers.

Eigen kosten

U kunt de gasaansluiting en aansluitleidingen laten verwijderen uit uw woning door Liander. Vanaf maart 2021 betaalt u tijdelijk geen kosten. Dit is een proef. Liander verwacht dat deze regeling geldt tot de nieuwe energiewet van kracht is.

  • Met de kennis van nu raden we aan om een (hybride) CV te gaan leasen. Let hierbij wel op de opzegtermijnen en de eventuele kosten hiervoor.
  • Een ketel kopen kan mogelijk financieel nadelig uitpakken wanneer u de komende jaren al van het aardgas gaat.
  • Vanaf 2026 is het niet meer toegestaan om een CV ketel een op een te vervangen. Dan is een hybride warmtepomp de minimale optie.

Collectief inkopen

De Renovatieversneller is een landelijk programma van de Rijksoverheid dat subsidie, kennis en begeleiding biedt aan vragers en aanbieders die samen huurwoningen willen verduurzamen.