Warmtetransitie

  • De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven noemen we de warmtetransitie.
  • Het verduurzamen van onze warmte is een gezamenlijke opgave, waarbij samenwerking en afstemming tussen de gemeente, bewoners, huiseigenaren, huurders, woningsbouwcooperaties en netbeheerders belangrijk is.

Transitievisie Warmte (TWV)

  • In de Transitievisie warmte (TVW) die elke  gemeente in Nederland gemaakt heeft staat wat er in die gemeente mogelijk is.
  • De Transitievisies van alle gemeenten tezamen geven een landelijk beeld over de aanpak om van het aardgas van gaan. Het is de bedoeling om dit document iedere 5 jaar aan te passen.

Buurtplannen

  • De Transitievisie Warmte van de gemeente Zeewolde is op 29 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad .
  • In 2023 gaan we samen met de bewoners per buurt plannen maken.
  • In een buurtplan staat hoe we de buurt zonder aardgas willen verwarmen. De buurtplannen worden samen met bewoners, de gemeente en andere betrokkenen, zoals de woningcorporatie gemaakt. Het is maatwerk, want elke buurt is anders.
  • We beginnen met 3 buurten in Zeewolde Zuid, dat zijn de Wildbuurt, de Vissenbuurt en de Vlinderbuurt.
Plattegrond buurten bekijken

Hoe kunt u meedoen?

  • Via de gemeenteraad hebben inwoners indirect invloed op het beleid. De gemeenteraad heeft de Transitievisie Warmte en de daarin genoemde voorkeursoplossingen vastgesteld. Die keuze(s) zijn het begin van een proces.
  • Voor de buurten zijn er 1 of meer alternatieve oplossingen gekozen. Er start in 2023 een proces om te komen tot een buurtplan. In dit plan worden meer details uitgewerkt samen met de bewoners en andere belanghebbenden.