Bedrijvenpark

  • 35 hectare van de uitbreiding Trekkersveld IV komt beschikbaar als regulier bedrijventerrein. 
  • Het reguliere bedrijventerrein sluit aan op het bestaande Trekkersveld.
  • Dit terrein bestaat uit kavels varierend van 2 tot 5 hectare.
  • Met deze uitbreiding willen we in eerste instantie voorzien in de vraag van lokale en regionale bedrijven.
  • In het ontwerp bestemmingsplan vindt u informatie over het toegestane type bedrijven (tot milieucategorie 3.2) en de laddertoets

Interesse? Neem contact op met Zeewolde Zakelijk

  • Heeft u vragen over het bedrijvenpark?
  • Neem contact op met Zeewolde Zakelijk.
Contact Zeewolde Zakelijk