Op weg naar: meer kennis

De komst van een datapark naar Zeewolde betekent iets op het gebied van kennisontwikkeling in onze gemeente en in de regio. De initiatiefnemer van het datacenter investeert in opleiding en scholing van ICT en technisch personeel. Daarnaast nemen ze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de regio te ondersteunen en/of te versterken. Voor Zeewolde (en de regio) wil men een zogenaamd community programma opzetten. Dit programma is vooral gericht op uitbreiding van kennis op het gebied van technologie, wiskunde en wetenschap.

Wat is een community programma?

Een community programma is een programma waarmee de initiatiefnemer van het datapark actieve ondersteuning biedt op lokale scholen en bij maatschappelijke organisaties op het gebied van technologie, techniek en een gezonde samenleving. Voorbeelden van mogelijke acties:

  • de ondersteuning van (lokaal) onderwijs op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde,
  • jaarlijkse beurzen ter ondersteuning van scholen en van lokale maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk aanbieden,
  • lokaal vrijwilligerswerk ondersteunen,
  • zich inzetten voor het ontwikkelen van langdurige samenwerkingsverbanden met de gemeenschap om het gebied te helpen bloeien
  • hun zakelijke expertise benutten ten behoeve van lokale bedrijven, scholen, onderwijsinstellingen en niet voor winst.

Het community programma van dit datapark is vooral gericht op de ondersteuning van programma's die kinderen, en in het bijzonder meisjes, aanmoedigen om een technische opleiding te volgen.

Naar het overzicht