Op weg naar: meer werkgelegenheid

De ontwikkeling draagt ​​bij aan een toename van een gevarieerder aanbod op de arbeidsmarkt in Flevoland. Naast de fysieke logistiek ontwikkelt zich nu ook de markt voor digitale logistiek enorm en zorgt op veel plaatsen in het land voor flinke economische impulsen en welvaart. Deze innovatieve bedrijven, die hoogwaardige werkgelegenheid bieden, sluiten goed aan bij het hogere opleidingsniveau van de beroepsbevolking in onze regio. Dit type bedrijven past dan ook uitstekend bij een jonge ambitieuze gemeente als Zeewolde en een innovatieve provincie als Flevoland.

  • In de bouwfase profiteren vooral bouwbedrijven, uit de regio en daarbuiten, van honderden nieuwe banen.
  • In de operationele fase zal naar verwachting veel werkgelegenheid en economische spin-off ontstaan, zowel direct in het datapark als indirect door de aanzuigende werking van het datacenter op IT-dienstverleners.

Economische groei en het aantrekken van toekomstbestendige bedrijven zijn belangrijke speerpunten voor de provincie in haar economisch beleid. Hierbij wordt ook gelet op diversiteit in functies en opleidingsniveau.

Om het vestigingsklimaat te kunnen beïnvloeden en een veerkrachtige regionale economie te realiseren, zet de provincie in op diversiteit binnen het economische ecosysteem. Het provinciaal regeerakkoord “Ruimte voor de toekomst” focust daarom sterk op de belangrijke pijlers: internationale acquisitie, menselijk kapitaal en duurzaamheid. Wij geloven dat dit project hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren.

Naar het overzicht