Op weg naar: nieuwe vormen van energie

Het toekomstige datacenter in Zeewolde gebruikt, net als andere datacenters, veel energie. Wel behoort dit datacenter tot de meest efficiënte ter wereld. De gemiddelde Power Usage Effectiveness (PUE) van hun wereldwijde datacenterpark ligt onder de 1,15. Dit betekent dat bijna elke Watt die het datacenter binnengaat, wordt gebruikt om de computerapparatuur te laten draaien. Minder dan 15 procent van de energie-input wordt gebruikt voor niet-computertaken ter ondersteuning van de infrastructuur van de faciliteit.

Gebruik duurzame energie

De initiatiefnemer van het datapark gaat groene, duurzaam opgewekte energie gebruiken. Omdat datacenters veel energie gebruiken, willen zij liever groene energie inkopen dan grijze. Dit doen zij door (net als andere bedrijven) certificaten van duurzame energie in te kopen, gerelateerd aan hun energiegebruik.

Alle bedrijven in Nederland en ook de datacenters betalen als grootgebruikers ongeveer 66% van de opbrengst van Opslag Duurzame Energie die iedereen betaalt. Ook ieder huishouden betaalt deze ODE vanuit zijn energiegebruik. Het datapark zal deze heffing ook moeten betalen voor haar elektragebruik en betaalt daarmee mee aan nieuwe duurzame projecten, subsidies en stimuleringsmaatregelen in Nederland.

Onderstation

Om de levering van de benodigde elektriciteit voor het datapark te kunnen garanderen, is de initiatiefnemer van het datapark voornemens zelf een onderstation te bouwen, dat later aan de netbeheerder wordt overgedragen. Dit onderstation zorgt voor een robuuster, steviger energienet. Door dit onderstation ontstaat er tegelijkertijd ook weer ruimte op het energienet om meer van de in onze polder opgewekte groene energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet, omdat de capaciteit verruimd wordt.

Restwarmte

Bij het elektrische proces in de servers komt restwarmte vrij. Dit kan door geleiding en technieken afgevoerd worden als eindproduct dat weer hergebruikt kan worden. Restwarmte kan op deze manier gebruikt worden voor bijvoorbeeld inbreng in warmtenetten voor verwarming van woningen en bedrijven.

Op dit moment wordt onderzocht of de restwarmte van het datapark bruikbaar is om in te zetten bij de verwarming van bedrijven en woningen. De indicatie is dat de restwarmte die vrijkomt een temperatuur van ongeveer 25-27°C heeft. Dit is weliswaar een zogenaamde lage restwarmte-temperatuur maar deze warmte is wel bruikbaar. Het scheelt bijvoorbeeld al veel energie om vanuit deze temperatuur verder op te warmen.

Technisch gezien is restwarmte via zogenaamde warmtewisselaars over te brengen naar een ander netwerk dat de restwarmte verder verspreid naar de gebruikers. Hiervoor moeten geïsoleerde leidingen in de grond worden gebracht om de warmte zoveel mogelijk te behouden. Hoe hoger de warmtetemperatuur, hoe hoger de isolatiewaarde van de te leggen leidingen.

Belangrijk voor het gebruik van restwarmte is verder de afstand die overbrugd moet worden voor transport, op welke plekken dit snel gebruikt kan worden en hoe het past in de plannen van de gemeente met betrekking tot de warmtetransitie (alle huizen van het gas af). Voor het transport van restwarmte wordt een maximum afstand van 10 kilometer aangehouden. Als je een cirkel van 10 kilometer om het datacenter heen trekt, vallen Almere en Lelystad buiten de cirkel, Harderwijk valt er binnen. Omdat er teveel restwarmte beschikbaar komt voor Zeewolde alleen, wordt nu gezamenlijk opgetrokken met Harderwijk als mogelijke andere afnemer van de restwarmte.

Naar het overzicht