Energieverbruik

  • In de MER staat opgenomen dat het datacenter 1380GWh uur aan energie gaat gebruiken. 
  • Dat is vergelijkbaar met twee keer het totale energiegebruik (inclusief aardgas, transportbrandstof etc) van gemeente Zeewolde (gegevens 2015).
  • Alle opgewekte energie, zowel grijs als groen, wordt geleverd aan het hoogspanningsnet. Het datacenter wordt aangesloten op het hoogspanningsnet. Afhankelijk van de energieleverancier neemt het datacenter een mix van overal in Europa opgewekte stroom af.
  • Er wordt in samenwerking met Tennet een nieuw onderstation op het datapark gerealiseerd. Dit onderstation zorgt voor een gegarandeerde levering van de benodigde elektriciteit en voor verruiming van de capaciteit van het net. Zo komt er meer ruimte op het elektriciteitsnet om groene energie terug te leveren.
  • Het te realiseren datapark behoort tot één van de meest efficiënte ter wereld. De gemiddelde Power Usage Effectiveness (PUE) van dit datapark komt onder de 1,15 te liggen. Dit betekent dat bijna elke watt die het datacenter binnengaat, wordt gebruikt om de computerapparatuur te laten draaien. Minder dan 15 procent van de energie-input wordt gebruikt voor niet-computertaken ter ondersteuning van de infrastructuur van de faciliteit.
  • Vergeleken met chemische industrie zijn datacenters minder energie-intensief, vergeleken met landbouw zijn ze juist meer energie-intensief. Gelet op de elektriciteitsinfrastructuur in Flevoland is er genoeg elektriciteit en transportcapaciteit voorhanden voor dit datacenter in Zeewolde.
  • Het is in verband met de hoeveelheid apparatuur op het dak niet gewenst om zonnepanelen op de daken van het datacenter te plaatsen. 
  • De initiatiefnemer van het datacenter heeft aangegeven dat zij elders in Nederland of Europa willen participeren in projecten die minimaal zoveel groene energie opleveren als hetgeen het bedrijf gebruikt.