Restwarmte

  • Dit datacenter levert energie terug in de vorm van restwarmte.
  • Deze restwarmte komt vrij bij het elektrische proces in de servers voor hun verwerkingen en kan door geleiding en technieken afgevoerd worden als eindproduct dat weer hergebruikt kan worden.
  • Warmte van de IT wordt afgegeven aan een gesloten koelwatersysteem. Dit koelwater zal met ondergrondse buizen geleverd worden aan een nieuw te realiseren warmtecentrale buiten het terrein van het datacenter. De warmte in het koelwater wordt aldaar onttrokken en het uitgekoelde koelwater gaat dan retour naar het datacenter.
  • Als de restwarmte niet gebruikt kan worden, wordt de warmte uitgekoeld aan de omgeving, voornamelijk aan de lucht.

Stand van zaken

  • De initiatiefnemer kan de restwarmte tot aan de grens van haar perceel leveren en is ook bereid daar forse investeringen voor te doen.
  • De vraag op dit moment is of de provincie en gemeenten op een rendabele manier de restwarmte in kunnen zetten voor verwarming van huizen en bedrijven.
  • Voor huizen die al op een warmtenet aangesloten zijn (bijvoorbeeld in de Polderwijk), is dat een minder grote uitdaging.
  • Voor de andere woningen in Zeewolde (en Harderwijk), die nog van het gas af moeten, wordt nu onderzocht of zij op een betaalbare manier aangesloten zouden kunnen worden op een warmtenet.
  • De uitdaging om de restwarmte te gaan gebruiken ligt nu dus vooral op financieel gebied.