Restwarmte

  • Dit datacenter levert energie terug in de vorm van restwarmte.
  • Deze restwarmte komt vrij bij het elektrische proces in de servers voor hun verwerkingen en kan door geleiding en technieken afgevoerd worden als eindproduct dat weer hergebruikt kan worden.
  • Warmte van de IT wordt afgegeven aan een gesloten koelwatersysteem. Dit koelwater zal met ondergrondse buizen geleverd worden aan een nieuw te realiseren warmtecentrale buiten het terrein van het datacenter. De warmte in het koelwater wordt aldaar onttrokken en het uitgekoelde koelwater gaat dan retour naar het datacenter.
  • Als de restwarmte niet gebruikt kan worden, wordt de warmte uitgekoeld aan de omgeving, voornamelijk aan de lucht.