Werkgelegenheid

  • Tijdens de bouwfase (ongeveer 5-7 jaar) zijn 1200-1500 mensen nodig.
  • Deze mensen worden vooral regionaal aangetrokken (omgeving van ca 60/70 kilometer) maar voor heel specialistische werkzaamheden zal er ook nationaal en internationaal gezocht worden. 
  • Als het datacenter operationeel is, wordt in eerste instantie gezocht naar werknemers binnen een straal van ongeveer 60 kilometer. Mocht daarbinnen geen geschikt personeel gevonden kunnen worden, bijvoorbeeld voor hele specifieke werkzaamheden, dan wordt ook nationaal of internationaal gezocht.
  • Toekomstige werknemers krijgen geen voorrang op de woningmarkt in Zeewolde. 
  • Na afronding van de bouw worden 410 banen gerealiseerd (voor langere periode). Hierbij wordt rekening gehouden met banen op MBO (4), HBO en universitair niveau. Deze getallen zijn richtlijnen, die zijn gebaseerd op andere vergelijkbare situaties in de wereld. Deze cijfers zijn ook als uitgangspunt gebruikt in de MER.