U heeft een aanvraag ingediend, en dan?

  • Het bruidspaar of de eigenaar van de locatie doet de aanvraag om een locatie (eenmalig of permanent) als trouwlocatie aan te wijzen.
  • Dit moet minimaal 8 weken voor de huwelijksdatum gebeuren. Dit is nodig voor een goede beoordeling van de aanvraag.
  • De eigenaar moet schriftelijk verklaren in te stemmen met de aanwijzing van de locatie als trouwlocatie en moet meewerken aan een vooronderzoek door een medewerker van de gemeente.
  • Een verzoek wordt getoetst aan de criteria die daarvoor zijn opgesteld. 
  • Als het nodig is vindt er een onderzoek op de locatie plaats. 
  • Als niet aan de criteria wordt voldaan, dan wordt het verzoek afgewezen.