Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  • De gemeente Zeewolde kan, behoudens de formele huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gang van zaken op de huwelijksdag. De inzet van de gemeente bestaat uitsluitend uit het aanwijzen van de trouwlocatie, het beschikbaar stellen van een trouwambtenaar en de formele voltrekking van het huwelijk.
  • De trouwambtenaar is bevoegd het voltrekken van het huwelijk op te schorten dan wel te annuleren, als niet aan bovengenoemde regels wordt voldaan.

Daarnaast geldt het volgende:

  • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan wanneer de locatie niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor het bruidspaar.
  • De gemeente is niet aansprakelijk voor, gedurende en na de huwelijksvoltrekking ontstane schade of letsel aan personen of goederen waaronder tevens begrepen de trouwlocatie of haar inrichting.
  • De gemeente wordt gevrijwaard van problemen die zich zouden kunnen voordoen op het gebied van toegankelijkheid en schade.