Wat zijn de voorwaarden voor de locatie?

De trouwlocatie:

 1. ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zeewolde.
 2. is voor de duur van de huwelijksvoltrekking een ‘gemeentehuis’ en moet daarom voldoende representatief zijn als gemeentehuis.
 3. mag niet in strijd zijn met de goede zeden en de maatschappelijke aanvaardbaarheid. Dit betekent in ieder geval dat iedereen tijdens de huwelijksplechtigheid gekleed moet zijn.
 4. heeft een permanent karakter.
 5. beschikt over een overdekte ruimte. De huwelijksvoltrekking in de open lucht wordt toegestaan als deze openluchtruimte aan de overdekte locatie is gekoppeld. Een tuin, terras of strand dat aansluitend aan een trouwlocatie gelegen is kan worden aangemerkt als een verlenging van de trouwlocatie. Tijdens de plechtigheid moet het overdekte gedeelte van de locatie beschikbaar zijn en blijven.
 6. moet voldoen aan alle regelgeving die van toepassing is. De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en/of verzekeringen ligt bij de eigenaar/beheerder.
 7. mag geen woonhuis zijn. Een huwelijk wordt uitsluitend voltrokken in het openbaar.
 8. is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen, ook mindervaliden, vrij toegankelijk.
 9. moet voldoende parkeerfaciliteiten hebben. Deze moeten voldoende zijn voor tenminste 50 gasten.
 10. heeft goede en voldoende sanitaire voorzieningen.
 11. is voldoende verlicht en verwarmd en heeft een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 12. de inrichting en aankleding van de trouwzaal moeten voldoen aan de daarvoor algemeen gangbare eisen, zoals een geluidsinstallatie (voor toespraak en muziek), voldoende stoelen (minimaal 50 stuks), een lessenaar, een tafel om de akte te ondertekenen. De kosten hiervoor komen geheel voor rekening van de eigenaar/beheerder van de locatie.

Belangrijk om te weten

 • Een kosteloos huwelijk is niet mogelijk op een eenmalige locatie. Kosteloze huwelijken worden uitsluitend in een daarvoor bestemde ruimte in het gemeentehuis (locatie Raadhuisplein 1, Zeewolde) voltrokken.
 • Het burgerlijk huwelijk moet altijd eerder plaatsvinden dan een eventueel kerkelijk huwelijk.
 • Afspraken over de ceremonie van de huwelijksvoltrekking worden gemaakt in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Vooraf moet hierover overlegd worden met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.
 • De afspraak voor het huwelijk tussen de gemeente en de eigenaar/beheerder moet schriftelijk zijn vastgelegd.
 • De locatie moet beschikbaar zijn vanaf een half uur voor tot een half uur na de huwelijksplechtigheid.
 • De eigenaar/beheerder of één van de medewerkers van de huwelijkslocatie moet tijdens de huwelijksvoltrekking aanwezig zijn als gastvrouw/gastheer en als aanspreekpunt voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • De ceremonie mag niet op een vaartuig plaatsvinden.
 • De veiligheid van de aanwezigen plus omgeving moet gewaarborgd zijn.