Melden voorgenomen huwelijk of partnerschap (ondertrouw)

 • Als u een trouwdatum heeft afgesproken met de gemeente moet u daarna een officiële melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Dit heette vroeger ondertrouw.
 • U doet dit bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.
 • Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Melding doen van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap

 • U vult allebei het formulier in.
 • Wij ontvangen de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap graag 4 weken voor uw huwelijksdatum.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • Hebben u en uw partner de Nederlandse nationaliteit? U logt met uw eigen DigiD in.

Formulier 1 Formulier 2

Wilt u het formulier liever printen, invullen en opsturen? U kunt dan het formulier downloaden.

Uitzonderingen

De versie met verblijfsrecht is nodig in de volgende gevallen:

 • één van beide partners heeft niet de Nederlandse nationaliteit
 • één of beide partners is geen/niet gemeenschapsonderdaan
 • beide partners hebben geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd
 • één partner woont of beide partners wonen permanent in het buitenland

U vult dan het formulier in met verblijfsrecht. U kunt dit formulier printen en opsturen naar de gemeente.