Hoe werkt stemmen?

 • Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het waterschap.
 • Bent u 18 jaar of ouder en woont u in de gemeente Zeewolde? Dan krijgt u een of 2 stempassen en mag u in Zeewolde stemmen.
 • Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen wie er in de Provinciale Staten en in het bestuur van het waterschap Zuiderzeeland komt.

Stemmen voor de Provinciale Staten

U mag stemmen voor de verkiezing van de Provinciale Staten als u:

 • Nederlander bent
 • 18 jaar of ouder bent
 • Op 30 januari 2023 in de provincie Flevoland woont
 • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Stemmen voor het waterschap

U mag stemmen voor het Waterschap als u:

 • Nederlander, EU-burger of niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent
 • 18 jaar of ouder bent
 • Op 30 januari 2023 in het waterschap Zuiderzeeland woont
 • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Meenemen naar het stembureau

 • Uw stempas(sen)
 • Een geldig identiteitsbewijs: paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument.
 • Het identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 16 maart 2018).

Uw stem uitbrengen in het stembureau

 1. Op het stembureau geeft u uw stempas(sen) aan het stembureaulid en u laat uw identiteitsbewijs zien.
 2. U krijgt een of twee stembiljetten en een rood potlood. Deze neemt u mee in het stemhokje.
 3. U kleurt het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
 4. Vouw het stembiljet/de stembiljetten zo op dat niemand uw keuze kan zien. De stemming is geheim.
 5. Hierna stopt u elk stembiljet in de juiste stembus.
 6. De stemhokjes in het stembureau staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Bekijk de stappen in beeld en tekst (pdf, 114 KB).