Kandidaatstelling

  • Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling.
  • Op die dag leveren alle partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen de verplichte documenten in.
  • Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau op het gemeentehuis van Zeewolde op afspraak. U maakt een afspraak via 036-5229522.
  • Als u wilt kunt u de documenten al eerder laten controleren. Dit heet voorinlevering. Dit kan op 24 januari op afspraak.
  • Met de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) downloadt u de documenten die u nodig heeft voor de kandidaatstelling.