Nieuwe politieke partij registreren

  • Een politieke partij die onder een bepaalde naam wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moet zich laten registreren.
  • Deze naam komt boven de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.
  • De laatste dag om een nieuwe politieke partij te registreren was 20 december 2021.
  • Het centraal stembureau beoordeelt uw registratieverzoek zo snel mogelijk.