Aanloophaven

Van 8 januari tot en met 29 maart worden de kademuren van de Aanloophaven gerepareerd. We gaan nieuwe damwanden plaatsen.

Na het plaatsen van de damwanden worden de Aanloophaven, de Bonshaven, Het Spui en de Eilandgracht gebaggerd. Het baggeren duurt van 14 maart tot en met 19 april.

Planning werkzaamheden

  • Kade noord & west (Raadhuisplein): maandag 8 januari tot en met vrijdag 1 maart
  • Kade zuid (Rede): donderdag 8 februari tot en met vrijdag 29 maart
  • Baggeren: donderdag 14 maart tot en met vrijdag 19 april

Deze planning kan nog wijzigen.

Overlast en beperkingen

  • Tijdens de werkzaamheden aan kade noord & west zijn de terrassen niet bruikbaar.
  • Tijdens de werkzaamheden aan kade zuid is de Rede afgesloten vanaf de muziektoren Belvedere tot Het Spui.
  • Overlast trillen damwanden (niet constant): 
    • Kade noord & west: woensdag 24 januari tot dinsdag 13 februari 
    • Kade zuid: woensdag 21 februari tot donderdag 7 maart