Inrichting Gouwzee en Pioniersweg

  • Fase 1 van de inrichting van de Gouwzee (locatie voor de Lidl en Boni) is afgerond na de realisatie van de uitbreiding van de Sfinx.
  • De Gouwzee wordt in de volgende fase doorgetrokken naar het zuiden richting de Horsterweg (achter de Albert Heijn). De inrichting start nadat het nieuwbouwplan ‘Gouwzicht’ en ‘De Pionier’ zijn gerealiseerd.
  • Aan de westzijde van de Zuiderzeeweg worden twee woongebouwen gerealiseerd. De woongebouwen zijn op de evenemententerrein aan de westzijde georiënteerd en worden op de Zuiderzeeweg ontsloten. Het parkeren wordt onder en tussen de woongebouwen gerealiseerd. 
  • De inrichting van de Zuiderzeeweg wordt vergelijkbaar met de inrichting ter plaatse van de Sfinx met een beperkt profiel en langsparkeren.

Te downloaden: