Watervergunning

  • Voor het realiseren van de drijvende woning en bijbehorende voorzieningen (oa. de oeververbinding) heeft u een watervergunning nodig.
  • Deze watervergunning kunt u bij het Waterschap Zuiderzeeland aanvragen.

Online watervergunning aanvragen bij Waterschap Zuiderzeeland