Nederlander worden door naturalisatie

 • Wat is het?

  Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

  Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Of wilt u graag Nederlander worden?

  Neem contact op met het Publiekscentrum

 • Wat kost het?

  Naturalisatie Kosten
  Naturalisatie enkelvoudig €  881,00
  Naturalisatie enkelvoudig staatloos of verblijfsvergunning asiel €  655,00
  Naturalisatie gemeenschappelijk € 1.124,00
  Naturalisatie gemeenschappelijk staatloos of verblijfsvergunning asiel €  899,00
  Meenaturaliserende minderjarige kinderen (per kind) €  130,00

  (tarieven 2019) 

 • Hoe werkt het?

  • U neemt contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.
  • Er wordt onderzocht of u aan de voorwaarden voldoet.
  • Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt een aanvraag indienen.
  • U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend.
  • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
  • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
  • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

  Naturalisatieceremonie bezoeken

  • Wordt u Nederlander door naturalisatie? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie.
  • U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt.
  • Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.
  • Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven geen verklaring van verbondenheid af te leggen.
  • Bij de ceremonie krijgt u de bevestiging dat u Nederlander bent geworden. 
 • Wat moet ik doen?

  • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
  • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
  • U betaalt de kosten.
  • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
  • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

  Als u wordt genaturaliseerd krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. U moet hieraan meedoen. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

 • Wat heb ik nodig?

  • uw verblijfsvergunning. Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? U hoeft geen verblijfsvergunning te hebben.
  • uw geldige paspoort of ander reisdocument
  • uw geboorteakte
  • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

  Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen met een Nederlandse partner? Dan moet u dit, als u nog niet geregistreerd staat bij de gemeente, bewijzen met een van de volgende documenten:

  • huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap
  • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

  Let op!

  De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.

  Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

 • Achtergrond

  Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND. In de beslissing staat hoe u dit kunt doen.

  Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

  Hebt u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties