Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is bewerkt op 16 september 2020.

Gemeente Zeewolde streeft naar het voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA en de Europese norm  EN 301 549. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.zeewolde.nl (hoofdwebsite)  

De toegankelijkheidsverklaring van de gemeente Zeewolde over deze website vindt u op www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool en voeren verbeteringen door. 
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • PDF documenten worden herzien en aangepast om ook te voldoen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Heeft u toch nog een toegankelijkheidsprobleem op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.