Mantelzorg

 • Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft.
 • Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.
 • Het is mogelijk om als mantelzorger steun van de gemeente te krijgen.
 • De landelijke informatiesite voor mantelzorgers: www.mantelzorg.nl

Ondersteuning voor mantelzorgers

Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van activiteiten en informatiebijeenkomsten en om u een inschrijfformulier toe te sturen voor het mantelzorgcompliment. Uw gegevens worden verwijderd als u zich uitschrijft als mantelzorger. 

Formulieren:

Deze formulieren niet gebruiken voor het aanvragen van het mantelzorgcompliment: Het aanvraagformulier mantelzorgcompliment is vanaf 1 april beschikbaar.

 • Een mantelzorgcompliment is een vorm van waardering van de gemeente.
 • Het mantelzorgcompliment is € 100 per jaar, per hulpbehoevende persoon (maximaal €200 per huishouden).
 • Om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te komen moet de mantelzorger zich aanmelden.
 • Aanmelden voor het mantelzorgcompliment kan van 1 april tot medio oktober, via een online formulier.
 • Het bedrag wordt uitbetaald in november.

De criteria

 • De zorgvrager waar de mantelzorger voor zorgt, moet in Zeewolde wonen.
 • De mantelzorger moet 18 jaar of ouder zijn.
 • De mantelzorger zorgt langer dan 3 maanden voor de naaste, die aanwijsbaar chronisch ziek is of beperkingen heeft.
 • De mantelzorger is minstens 8 uur per week belast met de zorg.
 • De mantelzorger krijgt geen vergoeding voor de zorg.
 • De mantelzorger heeft toestemming van degene waar hij of zij voor zorgt om diens gegevens te delen met Welzijn Zeewolde en de gemeente.
 • De mantelzorger moet zich aanmelden bij Welzijn Zeewolde.

De coördinator Informele Zorg van Welzijn Zeewolde stelt aan de hand van een korte vragenlijst vast of de persoon voldoet aan de criteria.