Mantelzorg

 • Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft.
 • Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.
 • Het is mogelijk om als mantelzorger steun van de gemeente te krijgen.
 • De landelijke informatiesite voor mantelzorgers: www.mantelzorg.nl

Ondersteuning voor mantelzorgers

Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van activiteiten en informatiebijeenkomsten en om u een inschrijfformulier toe te sturen voor het mantelzorgcompliment. Uw gegevens worden verwijderd als u zich uitschrijft als mantelzorger. 

Formulieren:

Deze formulieren niet gebruiken voor het aanvragen van het mantelzorgcompliment: Het aanvraagformulier mantelzorgcompliment is vanaf 1 april beschikbaar.

 • Een mantelzorgcompliment is een vorm van waardering van de gemeente.
 • Het mantelzorgcompliment is € 100 per jaar, per hulpbehoevende persoon (maximaal €200 per huishouden).
 • Om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te komen moet de mantelzorger zich aanmelden.
 • Aanmelden voor het mantelzorgcompliment kan van 1 april tot 1 oktober, via een online formulier.
 • Het bedrag wordt uitbetaald in november.

De criteria

 • De zorgvrager waar de mantelzorger voor zorgt, moet in Zeewolde wonen.
 • De mantelzorger moet 18 jaar of ouder zijn.
 • De mantelzorger zorgt langer dan 3 maanden voor de naaste, die aanwijsbaar chronisch ziek is of beperkingen heeft.
 • De mantelzorger is minstens 8 uur per week belast met de zorg.
 • De mantelzorger krijgt geen vergoeding voor de zorg.
 • De mantelzorger heeft toestemming van degene waar hij of zij voor zorgt om diens gegevens te delen met Welzijn Zeewolde en de gemeente.
 • De mantelzorger moet zich aanmelden bij Welzijn Zeewolde.

De coördinator Informele Zorg van Welzijn Zeewolde stelt aan de hand van een korte vragenlijst vast of de persoon voldoet aan de criteria.

Online mantelzorgcompliment aanvragen