Mantelzorg

 • Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft.
 • Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.
 • Het is mogelijk om als mantelzorger steun van de gemeente te krijgen.
 • De landelijke informatiesite voor mantelzorgers: www.mantelzorg.nl

 • Een mantelzorgcompliment is een vorm van waardering van de gemeente.
 • Het mantelzorgcompliment is € 100 per jaar, per hulpbehoevende persoon (maximaal €200 per huishouden).
 • Om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te komen moet de mantelzorger zich aanmelden.
 • Aanmelden voor het mantelzorgcompliment kan van 1 april tot 1 oktober, via een online formulier.
 • Het bedrag wordt uitbetaald in november.

De criteria

 • De zorgvrager waar de mantelzorger voor zorgt, moet in Zeewolde wonen.
 • De mantelzorger moet 18 jaar of ouder zijn.
 • De mantelzorger zorgt langer dan 3 maanden voor de naaste, die aanwijsbaar chronisch ziek is of beperkingen heeft.
 • De mantelzorger is minstens 8 uur per week belast met de zorg.
 • De mantelzorger krijgt geen vergoeding voor de zorg.
 • De mantelzorger heeft toestemming van degene waar hij of zij voor zorgt om diens gegevens te delen met Welzijn Zeewolde en de gemeente.
 • De mantelzorger moet zich aanmelden bij Welzijn Zeewolde.

De coördinator Informele Zorg van Welzijn Zeewolde stelt aan de hand van een korte vragenlijst vast of de persoon voldoet aan de criteria.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier?

 • U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur bellen met Welzijn via 036 5224655 of loop binnen bij de Meermin aan het Kerkplein.
 • Of loop op woensdagochtend tussen 10.30 en 12.00 uur binnen bij het Vraaghuis.

 • Welzijn biedt samen met de organisatie Thuis in Clientondersteuning ondersteuning aan mantelzorgers.
 • Zij kunnen u helpen bij allerlei regeltaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën.
 • Hierdoor hoeft u zelf minder te regelen en komt u snel bij de juiste instantie.
 • Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? U kunt een e-mail sturen naar:
 • U kunt ook bellen naar Welzijn via 036-522 46 55 of Thuis in Clientondersteuning via 085 3032985.