Stadsverwarming

Een warmtenet (stadsverwarming) is een netwerk van leidingen waar warm water doorheenstroomt om zo uw woning te verwarmen. De warmte wordt opgehaald bij een lokale warmtebron. De huizen in de Polderwijk zijn op dit moment al aangesloten op stadsverwarming van Ennatuurlijk. Er zijn verschillende bronnen.

Kosten warmtenet

  • De tarieven voor stadsverwarming zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gekoppeld aan de gasprijs. Dit wordt jaarlijks gedaan om prijsschommelingen te kunnen opvangen.
  • Bekijk de tarieven op de website van Ennatuurlijk.

Aansluiten op stadsverwarming

  • Het is niet verplicht om aan te sluiten op een warmtenet als dat wordt aangelegd.
  • De huiseigenaar bepaalt zelf  of het huis wordt aangesloten of dat hij/zij kiest voor een ander duurzaam alternatief, zoals een hybride- of all-electric warmtepomp.
  • Veel nieuwbouwwijken zijn als ze worden opgeleverd al aangesloten op stadsverwarming of verwarming via een warmtepomp.