Burgerpanel gemeente Zeewolde

  • Het bestuur van de gemeente Zeewolde wil graag beter weten wat er onder de inwoners leeft en zet daarvoor regelmatig het digitaal burgerpanel in.
  • Alle inwoners van Zeewolde (vanaf 16 jaar) mogen zich aanmelden voor het burgerpanel.
  • Via digitale vragenlijsten kunt u uw ervaringen met en opinies over onderwerpen kenbaar maken die voor het beleid van belang zijn. Hoe denkt u bijvoorbeeld over toekomstig beleid? Hoe kunnen we volgens u de belevingswaarde vergroten? Wat vindt u van onze digitale dienstverlening? Bent u tevreden over de wijze waarop wij u met u communiceren?
  • Schrijf u direct in bij het burgerpanel van de gemeente Zeewolde.
  • Als er een onderzoek wordt gestart, dan ontvangt u een e-mail met een link naar het onderzoek.
Lid worden burgerpanel