Erkennen van een kind

 • Als u niet getrouwd bent of als u geen geregistreerd partnerschap heeft, kunt u een kind erkennen.
 • U wordt dan juridisch ouder.
 • Als juridisch ouder heeft u rechten en plichten. Zo heeft u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.

Afspraak maken

Om de erkenning te regelen, maakt u eerst online een afspraak bij de gemeente.

Afspraak maken: erkenning voor geboorte Afspraak maken: erkenning na geboorte

Wat moet u weten

 • Bij een erkenning wordt u wettelijk ouder van het kind. U hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. 
 • Dit houdt in dat:
  • uw kind wederzijds erfrecht krijgt;
  • er een onderhoudsplicht ontstaat tussen u en uw kind;
  • uw kind uw achternaam kan krijgen.

Nodig of meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs van u en de moeder van het kind
 • Een schriftelijke verklaring (pdf, 149 KB) van de moeder met een handtekening (als zij niet bij de afspraak aanwezig is)
 • Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs mee dat u niet getrouwd bent.
 • Kinderen van 12 tot 16 jaar: schriftelijke toestemming van het kind en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van het kind
 • Erkenning door een duomoeder: verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is)

Moment van erkenning

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder.

 • Erkenning kan ook na de geboorteaangifte. Dit kan in elke gemeente in Nederland. 
 • Bij kinderen tot zestien jaar is de toestemming van de moeder nodig.
 • Vanaf twaalf jaar moet ook het kind toestemming geven.
 • Vanaf zestien jaar mag het kind zelf toestemming geven.

Keuze achternaam

Het kind krijgt in principe de achternaam van de moeder die het kind ter wereld brengt. Als u de achternaam van de vader of duomoeder kiest, of een gecombineerde geslachtsnaam, moeten beide ouders bij de erkenning zijn. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Gezag door erkenning

Gezamenlijk gezag regelen is voor ouders vanaf 1 januari 2023 eenvoudiger. Bent u niet getrouwd of u heeft geen geregistreerd partnerschap:

 • Bij het erkennen van uw kind krijgt u vanaf 1 januari 2023 (meestal) automatisch gezamenlijk gezag.
 • U hoeft het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.
 • Kinderen die erkend zijn voor 1 januari 2023 vallen nog onder de oude wetgeving: Ouders moeten het gezamenlijk gezag alsnog apart regelen.
Ouderlijk gezag regelen