Gemeente aansprakelijk stellen

 • Heeft schade of bent u gewond geraakt en het is de schuld van de gemeente? U kunt de gemeente aansprakelijk stellen.
 • Meld eerst de schade bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt. 
 • Deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens verhalen op de gemeente.
 • Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente.

Bewijsstukken

 • Bewijs van de opgelopen schade
 • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie
 • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk
 • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring
 • Eventueel foto's

Zet in de schadeclaim de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Zeewolde
t.a.v. college van burgemeester en wethouders
Postbus 1
3890 AA Zeewolde