Aankondigingsborden tijdelijk plaatsen

 • Wat is het?

  • In Zeewolde gelden algemene beleidsregels voor het plaatsen van aankondigingsborden (sandwichborden).
  • Als u aan deze regels voldoet, heeft u geen vergunning nodig. Kijk onder het kopje "Hoe werkt het" voor de regels.
  • De borden mogen alleen geplaatst worden voor evenementen en collectes in Zeewolde.
  • Het is ook toegestaan borden te plaatsen ter ondersteuning voor publiekscampagnes van (semi)-overheden.

  Aangewezen gebieden

  Het plaatsen van tijdelijke reclame- en aankondigingsborden mag op de volgende locaties:

  • Gelderseweg (Voorland tot Kwartiermakerslaan met uitzondering van de bocht);
  • Gelderseweg (Kwartiermakerslaan tot Sportlaan);
  • Gelderseweg (Sportlaan tot Kringloop);
  • Sportlaan (Diamantweg tot Horsterweg);
  • Horsterweg (Spiekweg tot Sportlaan);
  • Horsterweg (Sportlaan tot Zuiderzeeweg);
  • Kwartiermakerslaan (Gelderseweg tot Zeewolderweg).

  Op de plattegrond staat aangewezen waar u de tijdelijke aankondigingsborden mag plaatsen.

 • Hoe werkt het?

  U mag tijdelijke aankondigingsborden plaatsen als u aan de volgende regels voldoet:

  • Het is uitsluitend toegestaan een tijdelijk reclame- en/of aankondigingsbord te plaatsen voor evenementen of collectes in Zeewolde.
  • Ook is het toegestaan borden te plaatsen ter ondersteuning voor publiekscampagnes van (semi)-overheden.
  • Voor een evenement geldt de definitie zoals deze omschreven staat in artikel 2:24 van de Apv.
  • Een bord ter promotie van een collecte mag alleen geplaatst worden als een vergunning verleend is voor het houden van de collecte in Zeewolde.
  • Er mogen tijdelijke reclame- en/of aankondigingsborden geplaatst worden in de gebieden die op de kaart met een rode lijn staan aangegeven. (voor de pdf-kaart geldt een gele lijn)

  Periode

  • De tijdelijke reclame- en aankondigingsborden kunnen maximaal zestien dagen in de aangewezen gebieden worden geplaatst: twee weken voor het evenement of de collecte tot één dag na het evenement of de collecte.
  • Op elk bord moet een contactpersoon met telefoonnummer vermeld worden + datum van plaatsing en datum waarop het bord verwijderd wordt.
  • Als deze gegevens niet vermeld zijn, beschouwt de gemeente het bord als zwerfafval en verwijdert het om die reden.
  • De gemeente treedt handhavend op bij borden die na de toegestane datum nog aanwezig zijn. Uiteindelijk worden die verwijderd op kosten van de organisator die opdracht heeft verleend voor het plaatsen van het bord.

  Aantal borden

  • In een aangewezen gebied zijn maximaal acht borden toegestaan (één sandwichbord bestaat technisch soms uit twee of drie tegenover elkaar geplaatste borden).
  • In een aangewezen gebied mag een organisator maximaal één bord plaatsen.
  • Een organisator mag maximaal acht borden plaatsen op het grondgebied van Zeewolde.

  Bijvoorbeeld:
  Horsterweg, (Sportlaan tot Zuiderzeeweg) is een aangewezen gebied.
  Organisator 1 mag één bord plaatsen.

  Organisator 2 mag één bord plaatsen
  Etc.

  Organisator 9 mag géén bord plaatsen in dat gebied.


  Afmetingen van de borden

  • De afmetingen van de borden mogen niet groter zijn dan 1,5 x 1 meter.

  Plaatsing van de borden

  • Een bord mag niet geplaatst worden op of nabij een rotonde of een kruising.
  • Een bord moet ten minste 60 cm uit de kant van de wegverharding staan.
  • Een bord moet tenminste 5 meter van de rand van een fietspad geplaatst zijn.
  • Een bord mag het uitzicht van verkeersdeelnemers op of voor een kruising of een rotonde niet belemmeren.
  • Een bord mag geen verkeersbord, bewegwijzeringsbord of ander verkeersteken afdekken.
  • Een bord dient stevig vast te staan.
  • Een bord mag niet om of op een boom geplaatst worden.
  • Een bord mag uitsluitend aan een bestaand object geplaatst worden (bijvoorbeeld een lichtmast). Voor een losstaand bord moet een ontheffing aangevraagd worden, zodat de locatie en periode beoordeeld kan worden.
  • De onderzijde van het bord mag zich maximaal 10 cm boven de ondergelegen grondoppervlakte bevinden.
  • Plaatsing van de borden is voor eigen risico. Mochten borden vernield of verwijderd worden zonder toestemming van degene die ze geplaatst heeft, dan kan de gemeente hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld of gehouden.
 • Wat moet ik doen?

  • Op elk bord moet een contactpersoon met telefoonnummer vermeld worden + datum van plaatsing en datum waarop het bord verwijderd wordt.
  • Als deze gegevens niet vermeld zijn, beschouwt de gemeente het bord als zwerfafval en verwijdert het om die reden.
  • De gemeente onderneemt actie bij borden die ongeoorloofd geplaatst zijn en bij borden die na de toegestane datum nog aanwezig zijn.
  • Uiteindelijk zullen zij worden verwijderd op kosten van de organisator, die opdracht heeft verleend voor het plaatsen van het bord.
 • Tips

  • Plaatsing van de borden is voor eigen risico.
  • Mochten borden vernield of verwijderd worden zonder toestemming van degene die ze geplaatst heeft, dan kan de gemeente hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld of gehouden.
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties