Evenementenbord plaatsen

 • We hebben regels voor het plaatsen van evenementenborden (of aankondigingsborden/sandwichborden) voor evenementen in Zeewolde.
 • Als u aan deze regels voldoet, heeft u geen vergunning nodig. 
 • De borden mogen alleen geplaatst worden voor evenementen en collectes in Zeewolde.
 • Dit geldt ook voor publiekscampagnes van (semi)-overheden.

Tijdelijke reclame- en aankondigingsborden mag u plaatsen op de volgende locaties:

 • Gelderseweg (Voorland tot Kwartiermakerslaan met uitzondering van de bocht);
 • Gelderseweg (Kwartiermakerslaan tot Sportlaan);
 • Gelderseweg (Sportlaan tot Kringloop);
 • Sportlaan (Diamantweg tot Horsterweg);
 • Horsterweg (Spiekweg tot Sportlaan);
 • Horsterweg (Sportlaan tot Zuiderzeeweg);
 • Kwartiermakerslaan (Gelderseweg tot Zeewolderweg).

Op de plattegrond (pdf, 155 KB) staan deze wegen precies aangegeven.

U mag tijdelijke evenementenborden plaatsen als u zich aan de volgende regels houdt:

 • Het gaat om een evenement of collecte in Zeewolde; of het ondersteunt een campagne van een (semi)-overheid.
 • Een bord voor de promotie van een evenement of een collecte mag alleen geplaatst worden als de gemeente Zeewolde een vergunning heeft afgegeven voor het evenement of de collecte. 
 • U maakt gebruik van de aangewezen gebieden. 

Periode

 • De borden kunnen maximaal 16 dagen in de aangewezen gebieden worden geplaatst: 2 weken vóór het evenement of de collecte tot 1 dag na het evenement of de collecte.
 • Op elk bord moet een contactpersoon met telefoonnummer vermeld worden + datum van plaatsing en de datum waarop het bord verwijderd wordt.
 • Als deze gegevens niet op het bord staan, beschouwen we het als zwerfafval en halen we het bord weg. 
 • Als een bord te lang blijft staan, halen we het weg. De kosten hiervan zijn voor de organisator van het evenement. 

Aantal borden

 • In een aangewezen gebied zijn maximaal 8 borden toegestaan (1 sandwichbord bestaat technisch soms uit 2 of 3 tegenover elkaar geplaatste borden).
 • In een aangewezen gebied mag een organisator maximaal 1 bord plaatsen.
 • Een organisator mag maximaal 8 borden plaatsen op het grondgebied van Zeewolde.

Bijvoorbeeld:
Horsterweg, (Sportlaan tot Zuiderzeeweg) is een aangewezen gebied.
Organisator A mag 1 bord plaatsen. Organisator B mag 1 bord plaatsen. Etc. 
Organisator 9 mag géén bord plaatsen in dat gebied.

Afmetingen van de borden

 • De borden mogen niet groter zijn dan 1,5 x 1 meter.

Plaatsing van de borden

 • Een bord mag niet geplaatst worden op of nabij een rotonde of een kruising.
 • Een bord moet minimaal 60 cm uit de kant van de wegverharding staan.
 • Een bord moet minimaal 5 meter van de rand van een fietspad geplaatst zijn.
 • Een bord mag het uitzicht van verkeersdeelnemers op of voor een kruising of een rotonde niet belemmeren.
 • Een bord mag geen verkeersbord, bewegwijzeringsbord of ander verkeersteken afdekken.
 • Een bord moet stevig vast staan.
 • Een bord mag niet om of op een boom geplaatst worden.
 • Een bord mag alleen aan een bestaand object geplaatst worden (bijvoorbeeld een lichtmast). Voor een losstaand bord moet een ontheffing aangevraagd worden, zodat de locatie en periode beoordeeld kan worden.
 • De onderkant van het bord mag maximaal 10 cm boven de grond staan.
 • Plaatsing van de borden is voor eigen risico. Als borden vernield of verwijderd worden zonder toestemming van degene die ze geplaatst heeft, dan is de gemeente hier niet voor aansprakelijk.

 • Op elk bord moet een contactpersoon met telefoonnummer vermeld worden + datum van plaatsing en datum waarop het bord verwijderd wordt.
 • Als deze gegevens niet vermeld zijn, dan beschouwt de gemeente het bord als zwerfafval en verwijdert het om die reden.
 • De gemeente verwijdert ook borden die ongeoorloofd geplaatst zijn en borden die na de toegestane datum nog aanwezig zijn.
 • Uiteindelijk worden ze verwijderd op kosten van de organisator, die opdracht heeft verleend voor het plaatsen van het bord.

 • Langs de toegangswegen naar het centrum van Zeewolde zijn op 5 plekken digitale aankondigingsborden geplaatst.
 • Deze borden zijn bedoeld om activiteiten en evenementen bekend te maken die in Zeewolde plaatsvinden.
 • Ook kunnen verkeers- en veiligheidsberichten worden geplaatst, zoals wegomleidingen. Dit geldt ook voor het werven van vrijwilligers door lokale niet-commerciële organisaties.
 • Puur Zeewolde verzorgt de vermeldingen op deze borden en de afhandeling van de aanvragen hiervoor.