Duurzaamheidslening aanvragen

 • Wat is het?

  • Met de Duurzaamheidslening kunt u tegen aantrekkelijke voorwaarden en lage rente geld lenen om uw woning energiezuinig te maken.
  • Denk bijvoorbeeld aan dak- of vloerisolatie, een zonneboiler of zonnepanelen. Hiermee daalt de energierekening en wordt het wooncomfort vergroot. Ook draagt u bij aan het milieu door het terugdringen van de CO2-uitstoot.
  • Er wordt geleend van de gemeente.
  • Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) verstrekt en beheert de toegekende Duurzaamheidslening.
  • De toekenning van de lening gebeurt onder voorbehoud van een positief advies van SVn.

  Online duurzaamheidslening aanvragenmet DigiD

  Oude regeling vervallen

  Per 4 november 2019 gaat de nieuwe verordening Duurzaamheidslening 2019 in. De oude verordening (uit 2013) vervalt dan. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Een voorwaarde in de oude verordening was dat de woning gebouwd moest zijn voor 01-01-2011 met een WOZ-waarde van maximaal 350.000 euro. Deze voorwaarde vervalt in de nieuwe verordening.
  • Aanpassingen voor een aantal maatregelen, bijvoorbeeld: zonnepanelen niet meer inclusief BTW en isolatie alleen onder bepaalde voorwaarden.

  Rijkssubsidies

  • Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing?
  • Dan kunt u de 'Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)' aanvragen.
  • De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
  • De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
 • Aanvragen / formulier(en)

 • Hoe werkt het?

  De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Duurzaamheidslening, zijn opgenomen in de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2019. In de verordening staat o.a.:

  • De hoofdsom bedraagt niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000
  • De looptijd is maximaal 10 jaar voor bedragen tot € 7.500,- en maximaal 15 jaar voor leningen groter dan € 7.500
  • Er wordt altijd een rentekorting van 3% op de vaste commerciële rente berekend (met een minimum van 0,50%)
 • Wat moet ik doen?

  Het aanvragen van de Duurzaamheidslening bestaat uit de volgende stappen:

  • Invullen aanvraagformulier duurzaamheidslening en inleveren/sturen naar de gemeente Zeewolde. Kijk hiervoor onder het kopje "Aanvragen/Formulieren".
  • Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet ontvangt u een toewijzingsbrief van de gemeente, onder voorbehoud van een positieve financiële beoordeling door de SVn.
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties