Bezwaar maken

  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?
  • Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit schriftelijk of digitaal (met uw DigiD) bezwaar maken.
Bezwaar maken met DigiD