Bezwaar maken

 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?
 • Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit schriftelijk of digitaal (met uw DigiD) bezwaar maken.
 • U kunt bezwaar indienen tegen een gemeentelijke belastingen (WOZ en OZB). Dit gaat via Meerinzicht.
Inloggen met DigiD Bezwaar maken met DigiD

Nodig bij uw aanvraag

Online bezwaar maken

 • Uw DigiD.

Per brief bezwaar maken

Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • de datum van uw bezwaar
 • om welk besluit het gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening

Wat u moet weten

Per brief bezwaar maken

Stuur de brief naar:

Gemeente Zeewolde
t.a.v. de bezwaarschriftencommissie
Postbus 1
3890 AA Zeewolde

Na uw aanvraag

 • De gemeente behandelt uw bezwaar binnen 12 weken.
 • De beslistermijn van 12 weken gaat in na de laatste dag dat u een bezwaar kunt indienen.
 • De gemeente mag de beslistermijn met 6 weken verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.
 • Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. Het beroepschrift stuurt u binnen zes weken na de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing naar de rechtbank Midden-Nederland.