Zienswijze indienen

 • Een zienswijze is een mening of reactie over bijvoorbeeld een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit van de gemeente.
 • Voorbeelden hiervan zijn: een vergunning of een ontwerpbestemmingsplan.
 • U kunt een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.
 • Meestal is dit een periode van 6 weken. De exacte periode staat altijd in de officiële bekendmaking.
Inloggen met DigiD Zienswijze indienen met DigiD

Wat staat er in een zienswijze?

Een zienswijze moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Datum
 • Over welk ontwerpbesluit uw zienswijze gaat
 • Motivatie
 • Uw handtekening

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

 • Alle zienswijzen die op tijd zijn ingediend worden betrokken bij het besluit.
 • De gemeente kan het besluit daarna aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.