Klacht indienen

 • Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over een medewerker (een ambtenaar, een wethouder of de burgemeester) van de gemeente.
 • U kunt een klacht indienen over
  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen
 • Een melding over bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel meldt u via een apart formulier.
 • Wij beantwoorden een klacht in principe binnen 6 weken na ontvangst.
Inloggen met DigiD Klacht indienen met DigiD

Melding doen of bezwaar maken

 • Let op: het gaat hier om klachten die te maken hebben met het gedrag van de gemeente of een medewerker.
 • Een melding over bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel meldt u via een apart formulier.
 • Als u het niet eens bent met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester dient u geen klacht in, maar kunt u bezwaar maken.

 • Wij beantwoorden een klacht meestal binnen 6 weken na ontvangst.
 • Een mondelinge of telefonische klacht wordt altijd onmiddellijk aangehoord en opgenomen. 'Een andere keer terugbellen' is niet aan de orde. 
 • Een klacht over een medewerker wordt meestal opgenomen en behandeld door de leidinggevende van die medewerker. De leidinggevende zorgt voor beantwoording en oplossing van de klacht, waarbij het natuurlijk belangrijk is dat soortgelijke klachten in de toekomst voorkomen worden.
 • De klachtencoördinator van de gemeente bewaakt de tijd waarbinnen klachten moeten zijn afgehandeld.
 • Heeft u vragen over het indienen van een klacht? Neemt u dan contact op met de klachtencoördinator van de gemeente Zeewolde via klachten@meerinzicht.nl of via het algemene telefoonnummer 036 522 9522.

 • De gemeente Zeewolde is aangesloten bij de Nationale Ombudsman.
 • Dat betekent dat burgers die niet tevreden zijn met de interne klachtbehandeling van de gemeente Zeewolde, de Nationale ombudsman kunnen inschakelen.
 • Voor informatie over het indienen van een klacht bij de Nationale Ombudsman kunt u gratis bellen met 0800-33 55 555.