Klacht indienen

 • Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over een medewerker (een ambtenaar, een wethouder of de burgemeester) van de gemeente.
 • U kunt een klacht indienen over
  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen
 • Wij beantwoorden een klacht in principe binnen 6 weken na ontvangst.
Klacht indienen

Bezwaar tegen een besluit

 • Als u het niet eens bent met een beslissing van het gemeentebestuur, kunt u bezwaar maken.
 • Dit kan door een bezwaarschrift te sturen aan het orgaan dat de beslissing genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester).