Bezwaarschriftencommissie

 • Een onafhankelijke commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over bezwaarschriften.
 • U kunt een bezwaarschrift indienen:
  • als u een beslissing heeft ontvangen van een gemeentelijk bestuursorgaan (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester).
  • als u een belanghebbende bent bij zo'n beslissing en u bent het niet eens met het besluit.
 • In de commissie bezwaarschriften worden alle bezwaarschriften behandeld. Uitzonderingen zijn bezwaarschriften op het gebied van OZB, rioolrecht en overige gemeentelijke belastingen.

Hoorzitting

 • Als u een bezwaarschrift indient, wordt u in principe altijd gehoord door de commissie.
 • De hoorzittingen vinden twee keer per maand plaats op een dinsdag. De zitting begint om 18.00 uur in het gemeentehuis.
 • Per bezwaarschrift wordt maximaal een half uur uitgetrokken.
 • Van de hoorzitting wordt op verzoek een verslag gemaakt.

Soms wordt er geen hoorzitting gehouden. Dat kan bijvoorbeeld wanneer het bezwaarschrift buiten de termijn van 6 weken is binnengekomen en een hoorzitting niets toevoegt aan het bezwaarschrift.

Geen hoorzitting op 28 mei

Op dinsdag 28 mei is er geen hoorzitting. Er zijn geen bezwaarzaken.

 • de heer P.C. de Goede (voorzitter)
 • de heer drs. H. Maaijen (lid en plaatsvervangend voorzitter)
 • de heer V.L.C. van Cruijningen (lid en plaatsvervangend voorzitter)
 • de heer J. Buurman (lid)
 • de heer A.M. Dekker (lid)
 • mevrouw P.M. den Hartogh (lid)
 • de heer G. Cornelisse (lid)
 • mevrouw M. Arens-Gommer (lid)
 • mevrouw E. van der Zweep (lid)
 • de heer J.F. Penning de Vries (lid)
 • de heer mr. J.M.N. Packbier (lid)
 • mevrouw B. Nota (lid)
 • Secretariaat:
  • mevrouw mr. A.F. Walstra-de Rooij
  • de heer J.A. Zandvoort
  • mevrouw mr. P.V. de Lijster
  • mevrouw Y. Adam
  • mevrouw mr. I.E. van Duuren-de Jonge
  • mevrouw J. van Veluw

Per hoorzitting zullen niet alle leden van de commissie aanwezig zijn. De (plaatsvervangend) voorzitter en 2 leden zijn aanwezig.