Griffie

  • De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden bij het raadswerk.
  • Bijvoorbeeld het opstellen van de agenda's voor de vergaderingen, stukken op tijd versturen en zorgen dat de besluitvorming klopt.
  • Daarnaast doet de griffie nog veel meer, zoals het organiseren van werkbezoeken.
  • Raadsleden kunnen bij de griffie terecht voor advies. Dit advies kan gaan over het formuleren van moties en amendementen en de inzet van andere politieke instrumenten.

Contact

Medewerkers griffie

  • Raadsgriffier: Liesbeth van Heezik. Zij geeft leiding aan de medewerkers van de griffie. Zij is griffier van de vergadering van de gemeenteraad en het presidium. Verder is zij eerste adviseur voor de gemeenteraad.
  • Commissiegriffier: Jeannette de Vries
  • Griffiemedewerkers: Jeannette de Vries en Veerle van der Helm