Nevenfuncties collegeleden en ambtenaren

Laatste aanpassing: juni 2022

 1. Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland (politie): lid
 2. Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Flevoland: lid en portefeuillehouder regionale meldkamer
 3. Bestuursadviescommissie Informatievoorziening (Veiligheidsberaad): lid
 4. Bataviawerf: lid comité van aanbeveling
 5. Comité van Aanbeveling Stichting Flevo Ku(n)st Boulevard: lid
 6. Raad van Toezicht Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland: waarnemend voorzitter
 7. VVN district Flevoland: voorzitter
 8. Stichting brandweeropleidingen (BOGO): vice-voorzitter
 9. Stichting Folkloristisch Festival Salland: penningmeester
 10. VNG commissie (College van Arbeidszaken): lid en voorzitter portefeuillehoudersoverleg 'kwaliteit van het ambt'

1 t/m 10 geen betaalde functie

 • Algemeen Commandant Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio
 • Ledenraad van de Rabobank, met als werkgebied Lelystad, Dronten en Zeewolde: lid (vertegenwoordiging van Lelystad)

 • Penningmeester Stichting Sport Promotie Zeewolde (SSPZ)