Nevenfuncties collegeleden en ambtenaren

Laatste aanpassing: juni 2022

 1. Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland (politie): lid
 2. Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Flevoland: lid en portefeuillehouder regionale meldkamer
 3. Bestuursadviescommissie Informatievoorziening (Veiligheidsberaad): lid
 4. Bataviawerf: lid comité van aanbeveling
 5. Comité van Aanbeveling Stichting Flevo Ku(n)st Boulevard: lid
 6. Raad van Toezicht Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland: waarnemend voorzitter
 7. VVN district Flevoland: voorzitter
 8. Stichting brandweeropleidingen (BOGO): vice-voorzitter
 9. Stichting Folkloristisch Festival Salland: penningmeester
 10. VNG commissie (College van Arbeidszaken): lid en voorzitter portefeuillehoudersoverleg 'kwaliteit van het ambt'

1 t/m 10 geen betaalde functie

 1. Dagelijks Bestuur VNG Flevoland: lid
 2. Vitens: Aandeelhouder
 3. Alliander/Nuval: Aandeelhouder   
 4. Algemeen Bestuur Het Flevolands Archief (HFA): lid
 5. Algemeen en Dagelijks Bestuur Meerinzicht: lid
 6. Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO): lid
 7. Leefbaar Zeewolde: voorzitter
 8. Kennispunt Lokale Politieke Partijen (vrijwilligersvergoeding): voorzitter
 9. Ledenraad COOP (supermarkt): lid
 10. Winnie Prins Personal Executive Coaching 

1 t/m 7: geen betaalde functie, 8: vrijwilligersvergoeding, 9: vacatiegeld, 10: gemiddeld voor 10 uur per maand ingehuurd als ZZP-er.

 1. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek (OFGV): lid
 2. Economic Board Flevoland: lid
 3. Lid VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
 4. Secretaris stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders

Geen betaalde functies

 1. Vervoersberaad Flevoland Stuurgroep Verkeersveiligheid: lid
 2. HVC: Aandeelhouder
 3. Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad (CROLL): lid
 4. Obligaties in “De Nieuwe Molenaar”
 5. Obligaties in “Windpark Zeewolde”
   

1 t/m 3 geen betaalde functie

 1. Regionaal Werk Flevoland (RWF): lid
 2. Algemeen en Dagelijks Bestuur Meerinzicht: plaatsvervangend lid
 3. Algemeen Bestuur GGD Flevoland: lid
 4. FactorWerk Noord-Veluwe: lid
 5. Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD): lid
 6. Watersportvereniging Zeewolde: lid
 7. Zeewolde Zon: lid
 8. Obligaties in “De Nieuwe Molenaar”
 9. Klein belang in coöperatie “Land van Ons”

1 t/m 7 geen betaalde functie

Geen nevenfuncties

 • Algemeen commandant Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio
 • Ledenraad van de Rabobank, met als werkgebied Lelystad, Dronten en Zeewolde: lid (vertegenwoordiging van Lelystad)