Nevenfuncties collegeleden en ambtenaren

Laatste aanpassing: maart 2024

 1. Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland (politie): lid
 2. Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Flevoland: lid en portefeuillehouder regionale meldkamer
 3. Bestuursadviescommissie Informatievoorziening (Veiligheidsberaad): lid
 4. Bataviawerf: lid comité van aanbeveling
 5. Comité van Aanbeveling Stichting Flevo Ku(n)st Boulevard: lid
 6. Raad van Toezicht Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland: waarnemend voorzitter
 7. VVN district Flevoland: voorzitter
 8. Stichting brandweeropleidingen (BOGO): vice-voorzitter
 9. Stichting Folkloristisch Festival Salland: penningmeester
 10. VNG commissie (College van Arbeidszaken): lid en voorzitter portefeuillehoudersoverleg 'kwaliteit van het ambt'

1 t/m 10 geen betaalde functie

 1. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek (OFGV): lid
 2. Economic Board Flevoland: lid
 3. Secretaris stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders

Geen betaalde functies

 1. Bestuur Coöperatie Gastvrije Randmeren: lid
 2. Vervoersberaad Flevoland Stuurgroep Verkeersveiligheid: lid
 3. HVC: aandeelhouder
 4. Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad (CROLL): lid
 5. Obligaties in “De Nieuwe Molenaar”
 6. Obligaties in “Windpark Zeewolde”

1 t/m 4 geen betaalde functie

 1. Dagelijks Bestuur VNG Flevoland: lid
 2. Algemeen en Dagelijks Bestuur Meerinzicht: plaatsvervangend lid
 3. Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur GGD Flevoland: lid
 4. FactorWerk Noord-Veluwe: lid
 5. Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD): lid
 6. Watersportvereniging Zeewolde: lid
 7. Zeewolde Zon: lid
 8. Obligaties in “De Nieuwe Molenaar”
 9. Klein belang in coöperatie “Land van Ons”

1 t/m 5 geen betaalde functie

 1. Dagelijks Bestuur VNG Flevoland: lid
 2. Vitens: Aandeelhouder
 3. Alliander/Nuval: Aandeelhouder   
 4. Algemeen Bestuur Het Flevolands Archief (HFA): lid
 5. Algemeen en Dagelijks Bestuur Meerinzicht: lid
 6. Mede-eigenaar K4 Turizm 

Geen betaalde functies

Geen nevenfuncties