Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

  • Negen gemeenten in midden-Nederland, waaronder de gemeente Zeewolde, hebben gezamenlijk één rekenkamercommissie ingesteld.
  • De rekenkamercommissie onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is.
  • De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig, los van de gemeenteraad, besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken.
  • De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn.
  • Onderwerpen worden geselecteerd op basis van o.a. maatschappelijke relevantie en verwachte toegevoegde waarde, maar ook de capaciteit van de rekenkamercommissie speelt bij de selectie een rol.
  • De rekenkamercommissie inventariseert onderzoeksonderwerpen via de gemeenteraad, maar u kunt ook onderwerpen indienen.
  • Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de ambtelijk secretaris of via de website.

Contact

Ambtelijk secretaris: mevrouw drs. B. Meijboom, mevr. ir. I. Spoor
P/a Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld

E-mail: info@rkvalleienveluwerand.nl
Telefoon: (0342) 495 830 / (0342) 495 384