Scholierenraad

  • De scholierenraad is in maart 2020 opgestart met als doel jongeren mee te laten praten over alle zaken die jongeren aangaan in Zeewolde.
  • De scholierenraad bestaat uit leerlingen uit de onderbouw van de middelbare school.
  • Alleen scholieren die in Zeewolde wonen kunnen zich aanmelden voor de scholierenraad.
  • De scholierenraad komt ongeveer 1 x per maand bij elkaar.
  • De bijeenkomsten worden afgestemd op de lesroosters.
  • In principe zit je 2 schooljaren in de scholierenraad.
  • Na afloop krijg je een oorkonde voor deelname; handig voor op je CV!

Wat doet de scholierenraad?

  • In de scholierenraad bespreek je onderwerpen die jongeren in Zeewolde aangaan en maak je plannen voor verbetering.
  • Om plannen uit te kunnen voeren heeft de scholierenraad een eigen budget.
  • De huidige scholierenraad heeft zich bijvoorbeeld bezig gehouden met de opening van de Basement en de coronamaatregelen.