Grond kopen, huren of pachten

  • De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente.
  • Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.
  • Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond.
  • Als u gaat u pachten of huren dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.