In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  • Als u een aanvraag of bezwaar heeft ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen.
  • Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen.
  • Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heeft een dwangsom.
  • De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Als er voor uw aanvraag of bezwaar geen wettelijke termijn geldt, houdt u 8 weken aan als beslistermijn.
  • Als de gemeente meer tijd nodig heeft om te beslissen, kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u altijd een bericht hierover sturen.
Inloggen met DigiD Aanmeldformulier dwangsom

Na uw aanvraag

Binnen 2 weken na ontvangst van uw formulier beslist de gemeente over uw aanvraag. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een dwangsom betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist. In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. Dit heet 'een beroep indienen'.