In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  • Als u een aanvraag of bezwaar heeft ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen.
  • Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen.
  • Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heeft een dwangsom.
  • De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Als er voor uw aanvraag of bezwaar geen wettelijke termijn geldt, houdt u 8 weken aan als beslistermijn.
  • Als de gemeente meer tijd nodig heeft om te beslissen, kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u altijd een bericht hierover sturen.
Inloggen met DigiD Aanmeldformulier dwangsom

Procedure

  • Binnen 2 weken na ontvangst van uw formulier beslist de gemeente over uw aanvraag.
  • Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een dwangsom betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist.
  • In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. Dit heet 'een beroep indienen'.